Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W dniu 23.02.2019r. (sobota) na terenie Sołectwa Borycz odbędzie się Zbiórka Publiczna w ramach „Wodzenia Niedźwiedzia”. Organizatorem zbiórki jest Ochotnicza Straż Pożarna w Boryczy przy wsparciu Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebrane w ramach zbiórki środki finansowe będą przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej. Początek o godz. 900 od strony Krośnicy.

 

                                                             Zarząd OSP Borycz

                                                             Sołtys i Rada Sołecka Wsi Borycz