Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień

25 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 1500.


Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.


 
                                                               Andrzej Kapica
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności..
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza.
  6. Drogi powiatowe na terenie Gminy Izbicko.
  7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  9. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Izbicko, są transmitowane online na stronie BIP gminy Izbicko.

Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko

Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku.

Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.