Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza do udziału w Konkursie „NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA” polegającym na przygotowaniu spotu filmowego promującego lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody. Więcej informacji o konkursie: http://www.aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-na-spot-filmowy-naturalnie-roznorodna-aglomeracja-opolska-edycja-2019

 

PDFRegulamin konkursu nowa edycja- spot filmowy.pdf
DOCXZałączniki do regulaminu spot filmowy edycja II.docx
PDFZałączniki do regulaminu spot filmowy edycja II.pdf