Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W dniu 22  lutego br. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przedstawiciele opolskich rad dzielnic, ochotniczych straży pożarnych i stowarzyszeń wiejskich z całego województwa podpisali się pod wnioskiem o wpisanie zwyczaju „Wodzenia niedźwiedzia” na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Swój podpis na wniosku złożył również Pan Stefan Szłapa, który został upoważnionym przedstawicielem grupy wodzącej niedźwiedzia w Boryczy, która bierze udział w inicjatywie. Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.opolskie.pl/2019/02/chcemy-pochwalic-sie-naszym-dziedzictwem/

Relacja zdjęciowa udostępniona na naszym urzędowym facebooku: https://www.facebook.com/Gmina-Izbicko-2144421862438515/