Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

PDFProgram współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3 ust 3 na r.pdf (92,60KB)

PDFUchwała w sprawie sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 u.pdf (41,45KB)

PDFZarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (39,12KB)