Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wójt Gminy Izbicko

       ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków i lokali mieszkalnych, nie służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, położonych na terenie Gminy Izbicko.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Izbicko przeznaczonych w 2019 roku na dotacje celowe wynosi 50 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2019r. (środa) od godz. 8:00 do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia  31 października 2019 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Izbicku. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w Urzędzie Gminy w Izbicku (II piętro, pokój nr 15).

WAŻNE !!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku (I piętro, pokój nr 7).

  O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

Do pobrania:

uchwała wraz z regulaminem dotacji celowych

PDFUchwała nr V.37.2019.pdf (536,30KB)

wzór wniosku

PDFwniosek-wymiana-kotlow (002).pdf (298,08KB)