Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Z okazji zbliżającego się DNIA STRAŻAKA wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Izbicko oraz Naczelnikom, Prezesom,  Komendantowi i Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w Izbicku dziękujemy za Waszą trudną i ofiarną pracę, podczas której chronicie najcenniejsze dla nas wartości jakimi są dobra społeczne i życie ludzkie.

Drodzy Strażacy życzymy Wam, aby Wasza niebezpieczna praca była źródłem satysfakcji, społecznego uznania oraz szacunku za trud i bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka w obliczu zagrożenia. Niech Wasza służba będzie zawsze bezpieczna, pozwalająca wrócić z akcji do oczekującej z troską i niepokojem rodziny.

 

Wójt Gminy Izbicko, Rada Gminy, Sołtysi i Pracownicy Samorządowi