K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych                        

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

SZANOWNI ROLNICY, prosimy o zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez KRUS Oddział Regionalny w Opolu Placówkę Terenową w Strzelcach Opolskich.

DOCKRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na kleszcze.doc

DOCXPoświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych.docx