Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że VIII Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień

27 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:00.


Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.


 

                                                Andrzej Kapica
                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Proponowany porządek obrad:.

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko".
  6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

 

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Izbicko, są transmitowane online na stronie BIP gminy Izbicko.

Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko

Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku.

Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.