K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych                        

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice (Uchwała Nr XXXIX/172/2013 z 16.12.2013r.) teren oznaczony jako KS w poniższym załączniku znajdujący się w miejscowości Sprzęcice przeznaczony jest pod obsługę komunikacyjną - stacja paliw, miejsce obsługi podróżnych, stacja obsługi pojazdów.

PDFSprzęcice - teren przeznaczony pod obsługę komunikacyjną.pdf