Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w załączeniu informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowościach Ligota Czamborowa i Sucha.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania Sucha i Ligota Czamborowa.pdf (531,11KB)