Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Szanowni Państwo - rolnicy z powiatu strzeleckiego !!! Gmina Strzelce Opolskie rozpoczyna realizację projektu pn.: Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych - wyjazd studyjny do Włoch” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Partnerami gminy realizującymi wspólnie ten projekt jest  Stowarzyszenie Opolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz gmina Jemielnica.

Zapraszamy do udziału w projekcie rolników z powiatu strzeleckiego zainteresowanych tematyką melioracji oraz wykorzystania wody w produkcji rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych . Pięciodniowy wyjazd studyjny do Włoch planowany jest na wrzesień 2019r. Wyjazd w 90 % sfinansowany jest ze środków unijnych pozyskanych przez Gminę Strzelce Opolskie .

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,  ul. Zamkowa 4 pok. 3, Strzelce Opolskie. Bliższe informacje udzielane są także pod numerem telefonu  077 404 93 54.