Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

mapa3.jpeg


Gmina położona jest w województwie opolskim, na południowo -wschodnich krańcach Niziny Śląskiej, przy głównym trakcie komunikacyjnym drogą A-4 łączącą Berlin z Medyką (w połowie trasy pomiędzy Opolem, a Strzelcami Opolskimi).   


Jest jedną z najmniejszych gmin Opolszczyzny. Jej obszar to 84,3 km2, na którym zamieszkuje ok. 5614 osób. Bogactwami naturalnymi są lasy, które zajmują 1/3 powierzchni, zwłaszcza fragmenty dębowego starodrzewu z domieszką świerka i brzozy rosnące wokół kompleksu urokliwych stawów hodowlanych, duże pokłady bardzo czystej wody głębinowej w okolicach Krośnicy i Utraty, gdzie wybudowane zostało ujęcie wody m.in. dla Opola oraz złoża kamienia wapiennego w okolicach Otmic.

 

Herb gminy Izbicko.jpegHerb Gminy Izbicko składa się z trzech części - górna przedstawia ciemną sylwetkę dzika na zielonym tle, dolna część jest podzielona na połowę, gdzie z lewej strony na żółtym tle umieszczone są dwa dojrzałe kłosy, a z prawej strony na ciemnoniebieskim tle jest wizerunek karpia. Symbole umieszczone w herbie nawiązują do typowo rolniczego charakteru gminy już od zarania dziejów.