Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Darmowe kursy języka angielskiego współfinansowane przez Unię Europejską dla mieszkańców naszej gminy. Projekt „Opolska Akademia Języka Angielskiego" realizowany przez Centrum Usług Językowych ALBION i Centrum szkoleniowe MASTERLANG ma głównie na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych osób dorosłych z obszaru województwa opolskiego pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie umiejętności z języka angielskiego. Kurs adresowany jest do osób od 18 roku życia z terenu województwa opolskiego, które spełniają przynajmniej jeden z warunków: osoba z terenów wiejskich, osoba o niskich kwalifikacjach, osoba z niepełnosprawnością, osoba opiekująca się osobą/osobami zależną/ zależnymi, osoba w wieku 50 lat i więcej, kobieta, osoba długotrwale bezrobotna.

W przypadku zebrania się grupy składającej się z około 10 osób szkolenia językowe odbywać się będą w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, np. w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym oraz uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.  Więcej informacji o kursie: http://albionplanet.pl/opolskiejezyki/opolska.html

Kurs plakat.jpeg