Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zgodnie z tegorocznym regulaminem Izbickiego Wyścigu Rowerowego zapisu do poszczególnych kategorii należy dokonać na stronie internetowej https://www.pomiaryczasu.pl/ (e-płatność dotpay).

Indywidualna opłata startowa dla kategorii M1, M2,M3, K1, K2, K3 wynosi:

- 30 zł płatne przelewem w terminie do 20.09.2019r.

Pozostałe kategorie są zwolnione z opłaty startowej, a koszt ich uczestnictwa pokrywa Organizator.

Opłaty startowej należy dokonać wyłącznie przelewem podczas rejestracji na stronie internetowej https://www.pomiaryczasu.pl/ (e-płatność dotpay).

W przypadku rezygnacji ze startu, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca opłaty startowej.

W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń ani nie pobiera opłat w gotówce.

Przewiduje się wyścigi dla następujących kategorii:

A) amatorzy:

przedszkolaki (do 2013 roku)

szkoły podstawowe 1-3  (2012-2010)

szkoły podstawowe 4-6 (2009-2007)

szkoły podstawowe 7-8 (2006-2005)

szkoła ponadpodstawowa (2004 – 2001)

oraz kategoria mężczyzn i kobiet

M1/K1”19-30,

M2/K2”31-50,

M3/K3”51-70,

czyli niestowarzyszonych osób dorosłych.

B) licencjonowani: młodzik 13-14 lat, juniorzy młodszy15-16 lat.

Warunkiem dopuszczenia do wyścigu jest posiadanie sprawnego roweru i sztywnego kasku a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo pisemna zgoda rodziców.