Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Gmina Izbicko wraz z gminą Tarnów Opolski założyła w roku 1998 związek gmin pod nazwą "IZTAR" (IZBICKO - TARNÓW OPOLSKI), którego celem jest budowa wspólnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz ich eksploatacja. Uchwałą nr XXIV/129/08 z dnia 19.05.2008 r. Gmina Izbicko przystąpiła do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, działającego jako Lokalna Grupa Działania. Od maja 2009r. jesteśmy również członkami Związku Międzygminnego "Czysty Region".