DODATEK WĘGLOWY - NUMER KONTAKTOWY - 77 461 72 06 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE -  http://ops.izbicko.pl/186/dodatek-weglowy.html       
 
 
 
 
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W niedzielę - 22 września odbyła się już XIII edycja Izbickiego Wyścigu Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Izbicko, w której wzięło udział prawie 200 uczestników. Sportowa impreza rozpoczęła się przemarszem zespołu tanecznego Niro Dance School Otmice oraz orkiestry dętej z Dańca, po którym nastąpiło uroczyste otwarcie wyścigu przez Panią Wójt – Brygidę Pytel.  Jak co roku najwięcej emocji kibicom przysporzyły pierwsze zmagania, w których startowali nasi najmłodsi zawodnicy – przedszkolaki. W trakcie gdy zawodnicy ostro z sobą rywalizowali w poszczególnych kategoriach, na gminnym placu zabaw goście mogli podziwiać występy wcześniej wspomnianego zespołu tanecznego Niro Dance School Otmice, orkiestry dętej, dzieci przedszkolnych i szkolnych z Zespołu Szkół Gminy Izbicko. Po wręczeniu ostatnich nagród tegorocznym Zwycięzcom wyścigu odbyła się projekcja filmu „Nazywam się Cukinia", reż. Claude Barras, po której miał miejsce panel dyskusyjny.

Organizatorami XIII Izbickiego Wyścigu Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Izbicko byli Urząd Gminy w Izbicku oraz Stowarzyszenie „Nasza Wieś” przy współpracy z Opolskim Związkiem Kolarskim, Radą Sołecką wsi Izbicko, Zarządem Gminnym OSP Izbicko, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MED-IZB, Zespołem Szkół Gminy Izbicko, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku, Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich.

Patronat medialny sprawowali tygodnik „Strzelec Opolski” oraz Izbicko TV

Naszymi sponsorami byli:

- WIK – WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W OPOLU

- TUW - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

- MIESZKAŃCY IZBICKA  I  LIGOTY CZAMBOROWEJ

Gorące podziękowania za pomoc w organizacji XIII Izbickiego Wyścigu Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Izbicko składamy :

 • Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
 • Niepublicznemu  Zakładowi  Opieki Zdrowotnej MED-IZB w Izbicku Panu Bernardowi Knosala – lekarzowi wyścigu
 • Zespołowi Szkół Gminy Izbicko w szczególności Paniom, które przygotowały przepyszny posiłek: Bernadecie Mika, Celinie Stępień, Anieli Woźnica,
 • Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicku
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Boryczy
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu
 • Animatorce „Orlika” Pani Zuzannie Grabowskiej  za przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek sportowych
 • Wolontariuszce Patrycji Mientus, która obsługiwała stanowisko plastyczne „Pokoloruj kolarza”
 • Pani Dominice Pacula za przygotowanie zespołu tanecznego Niro Dance School Otmice do przemarszu i występu
 • Paniom: Beacie Polańskiej i Bernadecie Michalik za przygotowanie do występu dzieci przedszkolnych oraz Anecie Kurek i Justynie Bieniek za przygotowanie dzieci szkolnych
 • Sołtysowi Izbicka Panu Krzysztofowi Graca za nagłośnienie i poprowadzenie imprezy na placu zabaw
 • Pani Wężyk Kornelii ze sklepu ogrodniczego „Ogród" w Izbicku za kwiaty do dekoracji sceny
 • Gospodarstwom Rolnym: Gawlik (Rita) z Izbicka, Halenka i Kandziora z Ligoty Czamborowej za zabezpieczenie słomą niebezpiecznych miejsc
 • Mieszkańcom Izbicka, w szczególności Przewodniczącej Rady Sołeckiej Marcie Niedziela i osobom jej pomagającym:  Ilonie Krupa, Ricie Gawlik, Magdalenie Gawlik,  Julii Gawlik, Państwu Raczek oraz Andrzejowi Niedziela.

Galeria zdjęć: https://www.dropbox.com/sh/1rxbgim7tnj6rxl/AADEkzT5znocnI_vZ9OqFq6-a?dl=0