Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w dniu 24 października 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00 na Dzień Otwarty organizowany w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

 W tym dniu będą mieli Państwo możliwość:

wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego  (EKUZ),

- uzyskać informacje na temat e-recept,

-  założyć Internetowe Konto Pacjenta,

-  uzyskać informacje na temat realizowanych programów profilaktycznych,

-  uczestniczyć w pokazie diety DASH.

W ramach punktu edukacyjnego zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich będzie można bezpłatnie wykonać pomiar:

stężenia glukozy we krwi,

-  ciśnienia tętniczego krwi,

-  zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu z wykorzystaniem aparatu – smokerlyzer,

Ponadto będzie  możliwość wypróbowania okularów ALKOgogle, które symulują zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba po spożyciu alkoholu  oraz  prowadzona będzie dystrybucja materiałów edukacyjnych. Stoisko edukacyjne zostanie zorganizowane 24 października 2019r. w godz. 9.00 – 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 (parter).