Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wójt Gminy Izbicko informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko – w roku 2019", umowa dotacji Nr 75/2019/G-19/OZ-ZOA/D z dnia 4 października 2019 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 516,56 zł z czego:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50 % kosztów) – 2 258,28 zł

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50% kosztów) – 2 258,28 zł