Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

   LOGA.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa zadania „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)”.

Cel operacji: „Rozwój rekreacji i turystyki regionalnej poprzez wzmocnienie wartości kulturowych, historycznych i zabytkowych jakie niesie za sobą kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła”.

Zakres prac obejmował demontaż istniejącego poszycia stropu w postaci tynku cementowo-wapiennego na trzcinie z deskowaniem o grubości ok. 3 cm mocowanym do drewnianych belek stropowych. Nowe poszycie stropu w postaci płyt gipsowo-kartonowych podwieszone zostało za pośrednictwem systemowego rusztu do stalowych ram opartych na wieńcach ścian zewnętrznych budynku. Przeprowadzając przedmiotową inwestycję należało bezwzględnie przestrzegać  wytycznych konserwatorskich polegających na odtworzeniu sztukaterii zlokalizowanej na suficie oraz zachowaniu istniejącej kolorystyki.

Na prace parafia uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego  PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostały osiągnięte następujące wskaźniki osiągnięcia celów:

  1. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.
  2. Liczba obiektów sakralnych poddanych pracom remontowym lub konserwatorskim – 1 szt.
  3. Liczba powierzchni zrewitalizowanych obiektów zabytkowych – 72,385 m2