Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, dnia 05.11.2019r.

 Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Konsultacje - od  dnia 05.11.2019r. do dnia 19.11.2019r. do godz. 1500

PDFZARZĄDZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji na 2020 rok.pdf (538,74KB)
PDFPROJEKT - Program Współpracy Gminy Izbicko na rok 2020.pdf (653,06KB)
DOCFORMULARZ DO KONSULTACJI.doc (37,00KB)
 

                                                                                                              Grzegorz Koprek

                                                                                                                 Za-ca Wójta