Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

BIBLIOTEKI
 
Na terenie Gminy Izbicko działają 3 placówki bibliotek publicznych:
1. Referat ds. Bibliotek w Izbicku
2. Filia Biblioteczna w Boryczy
3. Filia Biblioteczna w Siedlcu
Biblioteki prowadza swoja działalność w oparciu o posiadane księgozbiory. Gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie, działalność informacyjno-bibliograficzna.
Biblioteki posiadają 45888 wol. Zakupiono 931 książek. Na jedną placówkę biblioteczna przypada 1799 mieszkańców. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 8951 wol., średnio 1 czytelnik wypożyczył 15 wol.
Biblioteki odwiedziło 2553 osoby, Biblioteki zajmują się również działalnością promującą książki oraz twórczość literacką pisarzy organizując np. spotkania autorskie.
 
ŚWIETLICE
 

Na terenie Gminy Izbicko działają cztery świetlice wiejskie  oraz cztery ogniska opiekuńczo-wychowawcze. We wszystkich świetlicach prowadzona jest działalność kulturowa. W ramach pracy z dziećmi świetlice organizują imprezy: sportowo-rekreacyjne (turnieje tenisa stołowego, wycieczki piesze i rowerowe, rajdy, ogniska), rozrywkowe (dyskoteki, zabawy taneczne, bale karnawałowe, Andrzejki), wystawy prac plastycznych, konkursy rysunkowe.
Zarówno świetlice wiejskie jak i ogniska opiekuńczo-wychowawcze współpracują z radami sołeckimi, Mniejszością Niemiecką, parafiami, przedszkolami i szkołami.
 

Świetlice Wiejskie:

Świetlica Wiejska w Izbicku
   czynna w czwartki od 1530  do  2030
   Opiekun: Magdalena Deja

● Świetlica Wiejska w Ligocie Czamborowej 
czynna: wtorek: 15.00-19.00, czwartek 15.00-18.00

Opiekun: Ewa Notzon

 Świetlica Wiejska w Suchodańcu

   czynna : poniedziałek –  1430 do 1930 , czwartek – 1430 do  1930 

Opiekun: Ewelina Lipok

 

Ogniska opiekuńczo-wychowawcze:

Ognisko opiekuńczo-wychowawcze w Boryczy

czynne: poniedziałek: 16.00-19.00, środa: 16.00-19.00, sobota: 9.00-13.00

Opiekun: Grażyna Hendel

Ognisko opiekuńczo-wychowawcze w Poznowicach

czynne: czwartek - 1500 do  1800

Opiekun: Irena Żminkowska

Ognisko opiekuńczo-wychowawcze w Siedlcu

czynne: wtorek - 1600 do  1800

Opiekun: Adrianna Siłka

 

 
IZBY ŚLĄSKIE
1.Izba Śląska w PSP w Izbicku
 
Izba slasak Izbicko.jpegDo dnia 1 marca 2003r. trwała zbiórka eksponatów. Następnie zebrane eksponaty dokładnie opisano, pogrupowano i umieszczono w przygotowanych pomieszczeniach.
 
Eksponaty zajmują dwie izby. W pierwszej izbie znajdują się sprzęty gospodarstwa domowego, stroje odświętne, hafty, elementy wyposażenia kuchni. W drugim pomieszczeniu zgromadzono dokumentacje dotyczące historii miejscowości (fotografie, książki, świadectwa), przedmioty codziennego użytku, ułatwiające prace wiejskiej gospodyni.
 
Uroczyste otwarcie izby miało miejsce 31 maja 2003r. podczas Festiwalu Nauki. W uroczystości tej uczestniczyli zaproszeni goście: P. prof. Smolińska, M. Strachwitz – ostatnia z żyjących właścicieli rodu Strachwitz, Brygida Pytel – Wójt Gminy, Irena Pordzik - przewodnicząca Rady Rodziców, Beata Lipok – dyrektor szkoły oraz nauczyciele i uczniowie.
 
Izba regionalna w czasie imprez szkolnych otwiera swoje podwoje dla zwiedzających.
 
Uczniowie naszej szkoły korzystają ze zgromadzonych zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych.
 
Izba regionalna będzie pełniła ważną funkcję w procesie edukacyjnym, dzięki niej uczniowie lepiej poznają swoją historię i kulturę narodu.
 
Praca w środowisku wiejskim, w szkole, gdzie większość uczniów posługuje się gwara na co dzień zobowiązuje nauczycieli polonistów do stwarzania takich sytuacji, które służyłyby kształtowaniu świadomości językowej uczniów i ich postaw badawczych. Młody człowiek pod wpływem szkoły nie może zatracić poczucia własnej tożsamości znajomości gwary. Niezależnie od tego musi dobrze posługiwać się językiem ogólnopolskim, bo jest to jeden z celów, ku któremu zmierza nauczanie szkolne.
 
Takim łącznikiem z regionem jest właśnie konkurs gawędziarski „Śląskie Beranie”, który organizowany jest od 11 lat w PSP w Izbicku. Gwara to nie tylko słowa, których można się nauczyć, to także intonacja, charakterystyczna „śląska składnia” oraz chęć do „gołdanio”.
 
Jednak słowo jest zasadniczym narzędziem przekazującym kulturę. Rozwój słowa jest znakiem rozwoju kultury, zanik wartości słowa – jej upadku.
 
Szukanie wartości w dziedzictwie własnej kultury utrwalenie jej i upowszechnianie przyczynia się do realizacji jednego z ważnych zadań – wychowawczo – edukacyjnych szkoły – wychowanie patriotycznego.
 
Konkurs gawędziarski przyczynia się do nawiązania głębszych kontaktów między pokoleniami, wzmacnia więzy rodzinne. Dzieci czerpią tematy do swoich popisów gawędziarskich od dziadków, poszukują najstarszych mieszkańców miejscowości, wzbogacają swój codzienny język, bowiem w gwarze zachowało się sporo wyrazów staropolskich, które już dawno wyszły z użycia. Zatem powinniśmy tę gwarę pielęgnować i ocalić od zapomnienia, gdyż o własnych „korzeniach” nie wolno nam zapomnieć.
 
„Piękna jest nauka języka obcego,
Lecz wstyd i hańba nie umieć swojego”
(„Nowiny Raciborskie”, 1909r.)
 
2. Izba Śląska w ZSP w Otmicach
 
Izba sląska Otmice.jpegWszystko zaczęło się od skromnej wystawki – kolekcji starych fotografii, przedmiotów codziennego użytku, która powstał a w trakcie lekcji języka polskiego jeszcze w latach 1989 – 1996. zebrane przedmioty robiły takie wrażenie, że postanowiono powtórzyć akcje na większą skalę. W wyniku lokalnej akcji „Zbieramy starocie” w ciągu trzech miesięcy – X – XII 1996r. zebrano wiele cennych przedmiotów . Stare meble, naczynia, śląskie stroje, liczne fotografie. Następnie czekał wszystkich żmudna praca porządkowania, segregowania i naprawiania staroci. Uczniowie nie byli w swych poczynaniach osamotnieni. Wielu starszych mieszkańców pracowało wspólnie z wnukami, dziećmi z otmęckiej szkoły. Pan Krzysztof rafla tłumaczach przeznaczenie wielu starych przedmiotów i ofiarował cenne pamiątki związane z historia rodzinnego młyna. W ten sposób powstała wystawa, którą nazwano „Od ziarenka do bochenka”. Pokazuje ona jak długa i ciężka była kiedyś droga do uprawy roli, siewu ziarna, dojrzewania i zbioru plonów, aż do przemiału zboża i wypieku chleba.
 
Dzięki pomocy starszych mieszkanek Otmic ustawiono i urządzono jedno z pomieszczeń, które przedstawia dawny śląski dom. Powstała kuchnia z piecem węglowym, garnkami, półką z pojemnikami na przyprawy. Na starym kredensie szranku stoi moździerz, młynki do kafeju , żelołzka, wagi. Na stole kuchennym – dużym, drewnianym, nakrytym ręcznie haftowanym obrusem – można podziwiać przedwojenną zastawę. W drugiej części pomieszczenia ustawiono starą, rzeźbioną szafę, komodę z ogromnym lustrem, łóżko i kolybkę. Nawet pościel jest stara – przepięknie haftowana. W oknach natomiast powieszono stare, „heiklowane sztoresy”, wyprane, wykrochmalone i naciągnięte na drewnianych, oryginalnych ramach.
Ukoronowaniem całorocznej pracy było uroczyste otwarcie „Śląskiej Izby”, które nastąpiło 6.06.1997r.
 
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W KROŚNICY I SIEDLCU:
 
Mają około 150 członkiń (50 w Siedlcu i 100 w Krośnicy), które chętnie się spotykają w klubach wiejskich, spędzając w nich czas wolny, dzieląc się własnymi doświadczeniami kulinarnymi, wymieniając poglądy na różne tematy. Członkinie Kół chętnie angażują się w organizację przeróżnych festynów przygotowując najczęściej ich zaplecze gastronomiczne.
 
Śląski produkt tradycyjny:
 
Krośnicka szpajza– uznana jako tradycyjny produkt w województwie opolskim, przygotowywana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krośnicy. Jest to deser wykonany z galaretki, soku owocowego z kompotu, białek i cukru. Z podanych składników tworzy się pianka, która podawana jest z bita śmietaną i owocami. Szpajza jest najczęściej przygotowywana na rodzinnych uroczystościach, takie jak: wesele czy komunia.
 
„ECHO KROŚNICY”
 
DSC03350.jpegChór w Krośnicy zrzesza w swoich szeregach 20 kobiet w różnym wieku, działa od wielu lat. Uczestnicząc w imprezach gminnych i poza nią prezentuje utwory ludowe kultywując folklor Śląska.
 
 
KLUBY MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ
 
Kluby Mniejszości Niemieckiej działają w Izbicku, Krośnicy, Otmicach, Siedlcu i Poznowicach. Wzbogacają występami swoich zespołów artystycznych gminne imprezy i uroczystości, niejednokrotnie pomagając przy ich organizacji. Na terenie naszej gminy prowadzony jest szereg projektów w ramach: „ Ożywienie i wsparcie działalności Domów Spotkań TSKN”, których inicjatorką i opiekunem jest Pani Danuta Cholewa.
 
 
GAZETA GMINNA
 
Tygodnik wydawany przez 7 gmin powiatu strzeleckiego pod nazwą STRZELEC OPOLSKI dostępny w sieci handlowej na terenie powiatu strzeleckiego. Znaleźć w nim można artykuły dotyczące aktualnej problematyki mieszkańców i gminy.
Dalsze informacje można znależć na stronie www.strzelecopolski.pl.
 
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W IZBICKU
 
Została założona w 1995 r.. Zajmuje się profilaktyką przeciwalkoholową i innymi uzależnieniami głównie wśród młodzieży oraz likwidowaniem skutków uzależnień w rodzinach. Na terenie gminy funkcjonują 4 ogniska terapeutyczne w Siedlcu, Boryczy, Krośnicy i Poznowicach. W zajęciach uczestniczą wszystkie chętne dzieci ze szkół podstawowych. W ramach pracy ognisk organizuje się zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, wyjazdy do kina i inne wycieczki.