Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

                     Z a p r o s z e n ie
 

                              Zarząd Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

                           Z a p r a s z a


                             osoby w wieku 17-40 lat, które mają Wykształcenie
                             średnie lub wyższe rolnicze i współgospodarują
                            lub są właścicielami gospodarstwa rolnego
                        na

                              olimpiadę Młodych Producentów Rolnych
                               która odbędzie się 16 lutego 2013 godzina 10:00

                              w Opolu uI. Katowicka 35 (ZW PSL) szczegółowe
                          informacje Zarząd Krajowy ZMW
                             http://www.zmw. pl/a rticle/view/267 lub Fundacja
                            Dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu
                            http://www.fddp.pI/pl/aktuaInosci /983.htmI

 

                           Telefoniczna informacja: 77 481 03 00
                            Termin zgłoszenia do 10 luty 2013
                             Nasz fax:77 483 40 53