Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

1.Istniejące trasy rowerowe
 
Zgodnie z kryteriami prowadzenia tras rowerowych o charakterze turystycznym projektowane trasy prowadzą w miarę możliwości drogami o małym ruchu samochodowym, prowadzą obok interesujących zabytków, stacji kolejowych i obiektów noclegowych, Az drugiej strony prowadzą terenami leśnymi, obok terenów interesujących pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym.
 
Przy projektowaniu preferowane są boczne drogi o nawierzchni asfaltowej i żwirowej, prowadzącej lasem lub obok interesujących zabytków, Z konieczności w Izbicku trasa rowerowa nr 52 przecina drogę krajową nr 94.
 
Trasa nr 52 „Szlakiem sanktuariów” ma docelowo prowadzić z Góry Św. Anny (sanktuarium św. Anny) przez Kamień Śląski (sanktuarium św. Jacka) i Olesno (sanktuarium św. Anny) do Wielunia. Trasa wchodzi na teren gminy na zachód podstacji kolejowej kamień Śląski i prowadzi drogą wzdłuż torów, mijając stację, następnie skręca w lewo, przecinając tory i prowadzi asfaltowa droga na północ przez Tomice i Izbicko do Utraty. W Izbicku przecina drogę krajową nr 94 na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. W Izbicku mija Urząd Gminy i pałac (obecnie remontowany), a w Utracie dzwonek umarłych. Dalej trasa skręca w prawo na boczną drogę w stronę Krośnicy, skręcając wkrótce w prawo w przecinkę leśną o nawierzchni tłuczniowej. Na jej końcu skręca w lewo, mijając osadę Breguła. Tutaj trasa nr 52 krzyżuje się z trasą nr151. na skrzyżowaniu rozpoczyna się trasa nr 160 i obie trasy biegną drogą gruntową na północ od Boryczy. Z lewej strony dochodzi na krótko asfaltowa droga z Izbicka, która po chwili odbija w prawo. Obie trasy prowadzą dalej prosto drogę o nawierzchni tłuczniowej na skraju lasu, gdzie trasa nr 52 skręca w prawo w skos, prowadząca kolejną drogą o nawierzchni tłuczniowej i wkrótce opuszcza granice Gminy Izbicko. Trasa nr 160 prowadzi dalej prosto przez las do krzyżowej Doliny, gdzie napotyka istniejący węzeł tras rowerowych: biegnącą poprzecznie trasę nr 27 i rozpoczynającą się tam trasę nr 115.
 
Trasa 151 stanowi fragment planowanej dłuższej trasy Centowa – Strzelce Opolskie – Breguła – Daniec. Proponowany obecnie odcinek trasy odchodzi od drogi asfaltowej z Grodziska do Krośnicy, skąd prowadzi na zachód asfaltową drogą do Breguły. Tutaj przecina trasę nr 52, napotykając te początek trasy nr 160 i biegnie dalej leśnymi drogami do Krośnicy. Od pierwszych zabudowań prowadzi dalej na zachód drogą o nawierzchni tłuczniowej do szosy Izbicko – Krośnica – Grodzisko, przecina ja i biegnie dalej polna drogą, która wkrótce przekracza granicę Gminy Izbicko.
 
Obecne trasy rowerowe
trasa rowerowa obecna.jpeg
 
 
 
 
 
 
2. Planowane trasy rowerowe
 
Zgodnie z kryteriami prowadzenia tras rowerowych o charakterze turystycznym projektowane trasy prowadzą w miarę możliwości drogami o małym ruchu samochodowym, prowadzą obok interesujących zabytków, stacji kolejowych i obiektów noclegowych, Az drugiej strony prowadzą terenami leśnymi, obok terenów interesujących pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym.
 
Przy projektowaniu preferowane są boczne drogi o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, prowadzące lasem lub obok interesujących zabytków. W Izbicku trasa nr 153 rozpoczyna się przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą nr 94 – ul. Opolską, a pomiędzy Sprzęcicami a Ligotą Dolną trasa nr 9 kończy się tymczasowo przy wylocie grogi powiatowej na drogę nr 904.
 
Trasa nr 9 wbiega na teren Gminy Izbicko od strony Kamienia Śląskiego w Gminie Gogolin, prowadząc drogą wiejska do Siedlec i dalej droga powiatową przez Siedlec i Sprzeczce do jej wylotu na drogę wojewódzką nr 409, stanowiącą zarazem granicę Gminy Strzelce Opolskie koło Ligoty Dolnej.
 
Trasa nr 152 prowadzi ze Strzelec Opolskich bocznymi ulicami i drogami do Szymiszowa i drogą asfaltową do stacji kolejowej w Szymiszowie. Kolejny odcinek prowadzi lasem drogami tłuczniowymi, nie opodal rezerwatu przyrody „Tyczynów”. Drogą gruntową trasa doprowadza do osady Sława w gminie Izbicko. Krótki odcinek trasy prowadzi przez gminę Izbicko drogami tłuczniowymi przez Poznowice. Trasa znów wchodzi na teren gminy Strzelce Opolskie. Ostatni odcinek wiedzie w górę drogą tłuczniową przez las, napotykając odcinek trasy wykonany od strony gminy Zdzieszowice.
 
Trasa nr 153 rozpoczyna się w Izbicku przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 94, prowadząc stąd na południe do Tomic wraz z istniejącym odcinkiem trasy nr 52. Dalej prowadzi drogą asfaltową przez Henryków i drogami leśnymi nie opodal rezerwatu przyrody „Tyczynów” do Sławy, gdzie napotyka projektowaną trasę nr 152. Obie trasy prowadzą razem do Poznowic, po czym trasa nr 153 biegnie na zachód drogą powiatową do Siedlec, gdzie łączy się z projektowanym odcinkiem trasy nr 9.
 
Trasa nr 153 ma nie oznakowane odgałęzienie, zasygnalizowane tylko drogowskazami do rez. „Tyczynów” i połączenia z trasą nr 152 od strony Szymiszowa.
 
Planowane trasy rowerowe
planowane trasy rowerowe.jpeg