Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH I REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W OPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

„Możliwość pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

które odbędzie się w dniu 01.03.2013 roku (piątek)
o godzinie 1300

w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

przy ulicy Jordanowskiej 2

 

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z:

- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: zasady aplikowania o środki, zasady oceny projektów, kwalifikowalność wydatków,

- Poddzialania 9.1.1, 9.1.2 PO KL: kryteria szczegółowe, uprawnieni beneficjenci, grupy docelowe, typy projektów,

 

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 28.02.2013r. (czwartek) pod nr tel. (77) 440 17 05. Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza. Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.