Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH

Informuje o spotkaniu informacyjnym pn.:

 „Między Pracą, a macierzyństwem,

czyli mama może wszystko”

które odbędzie się w dniu 04.03.2013r. (poniedziałek) o godzinie 1000

 w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,

ul. Jordanowska 2

Konferencja będzie służyła omówieniu roli kobiety i matki we współczesnym świecie, przedstawieniu możliwości pozyskania środków unijnych
na własny business, podnoszenie kwalifikacji, poprzez udział w szkoleniach finansowanych ze środków PO KL, a także zakładaniu działalności krok po kroku

Ponadto w trakcie spotkania jak i po jego zakończeniu konsultant

Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Starostwie Strzeleckim będzie udzielał bezpłatnego doradztwa w zakresie Funduszy Europejskich