Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

      Z dniem 1 stycznia 2013r. Związek Międzygminny „Czysty Region” przejął od gmin członkowskich Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu

jest obowiązany

do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

prowadzonego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres:

Związek Międzygminny „Czysty Region”

ul. Portowa 47

47-205 Kędzierzyn –Koźle

Opłatę skarbową za wpis lub zmianę wpisu do rejestru należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koźle w banku PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229 lub

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Więcej informacji na temat prowadzonego przez Związek rejestru  działalności regulowanej:

http://www.czystyregion.pl/rejestr-dr

http://www.czystyregion.bip-e.pl/portal/cr/565/3624/REJESTR_DZIALALNOSCI_REGULOWANEJ.html