Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

       Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kserokopię starej umowy na wywóz śmieci lub - jeśli jej nie ma - wypełnić   oświadczenie. Dokumenty do pobrania:

PDFWzór deklaracji.pdf (278,87KB)

PDFOświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości .pdf (28,18KB)

PDFoświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów.pdf (31,14KB)

PDFoświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana.pdf (55,44KB)