K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.  

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

       Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kserokopię starej umowy na wywóz śmieci lub - jeśli jej nie ma - wypełnić   oświadczenie. Dokumenty do pobrania:

PDFWzór deklaracji.pdf

PDFOświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości .pdf

PDFoświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów.pdf

PDFoświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana.pdf