Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Komunikat dot. składania deklaracji

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji.

Deklaracje są do pobrania :

• ze strony internetowej Związku (www.czystyregion.pl),

• w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu,

• w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,

• ze strony internetowej Gminy Izbicko www.izbicko.pl

Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kserokopie starej umowy na wywóz śmieci lub - jeśli jej nie ma - wypełnić również oświadczenie.