Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wykaz dyżurów

    W poniżej wymienionych terminach i wyszczególnionych lokalizacjach będą pełnione dyżury pracowników Urzędu Gminy w Izbicku, którzy będą udzielać pomocy w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również będzie można oddać wypełnione już deklaracje wraz z załącznikami.

Krośnica – sala OSP godz. 1600 - 1900 w dniu 18.04.2013 r.

Borycz – świetlica wiejska , godz. 1900 – 2100 w dniu 18.04.2013 r.

Izbicko – Urząd Gminy w Izbicku pok. nr 2, godz. 1430 – 1630 w dniu 19.04.2013 r.

Ligota Czamborowa – świetlica wiejska, godz. 1700 – 1900 w dniu 19.04.2013 r.

Sprzęcice – sala spotkań, godz. 1715 - 1815 w dniu 22.04.2013 r.

Grabów - sala spotkań, godz. 1715 - 1815 w dniu 22.04.2013 r.

Siedlec – OSP, godz. 1600 – 1800 w dniu 23.04.2013 r.

Poznowice – świetlica wiejska, godz. 1800 – 2000 w dniu 23.04.2013 r.

Utrata – budynek Sołtysa, godz. 1600 – 1700 w dniu 24.04.2013 r.

Suchodaniec – świetlica wiejska, godz. 1700 – 1900 w dniu 24.04.2013 r.

Otmice – świetlica wiejska, godz. 1600 – 1900 w dniu 25.04.2013 r.