Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

       Dwudziestego drugiego kwietnia Biblioteka w Izbicku zorganizowała spotkanie  z aktorami grupy teatralnej z Krakowa. Poetycka wersja podania o legendarnych założycielach Warszawy – Warsie i Sawie. Walory poznawcze spektaklu, piękna autorska muzyka oraz bogata scenografia sprzyjają rozwojowi twórczej wrażliwości i dziecięcej wyobraźni. Poprzez  współudział i wspólną zabawę dzieci poznają znaczenie uczciwości i szacunku. Spektakl ukazuje ważną rolę przyjaźni, wskazuje dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami etyki. Znakomite opracowanie tekstu stwarza atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych. Inscenizacja przybliża dzieciom kulturę i tradycje związane z historią naszego kraju. Dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia, a także kreowania bajkowego świata, gdyż każdy spektakl jest interaktywny. Stanowi to dodatkową formę rozwoju intelektualnego  dziecka. Edukacja teatralna pozwala rozwijać horyzonty myślowe, kształtuje wrażliwość na kulturę, sztukę i świat. Spektakle uczą dzieci jak postępować, pokazują najważniejsze wartości: rodzina, miłość, dobro, tolerancja. Morał zawsze uświadamia widzom, że warto w życiu godnie i uczciwie postępować. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskie w Izbicku a uczestniczyły w nim dzieci z klas I-III wraz z nauczycielami.

        

 

Autor tekstu: Teresa Salbierz