Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, dnia 20.12.2011r.

 

Rada Gminy w Izbicku uchwaliła Program współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

W dniu 19.12.2011r. odbyła się sesja Rady Gminy w Izbicku, na której Wójt Gminy Izbicko Brygida Pytel przedłożyła wyniki konsultacji wraz z projektem  - Program współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, zwany w dalszej części „Programem…”.

Rada Gminy nie zgłosiła wobec  „Programu…” żadnych uwag.

W związku z tym w drodze uchwały przyjęto w/w „Program…”.

Brygida Pytel Wójt Gminy

 

Nowelizajca ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFNowelizacja ustawy o pożytku 2011r..pdf (315,65KB)