Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 

Otwarcie „Centrum kształcenia na odległość”
 
Gmina Izbicko przystąpiła do projektu Centrum kształcenia na odległość na wsiach realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Projekt ma na celu utworzenie ogólnopolskiej sieci centrów kształcenia na odległość, które przyczynią się do zwiększenia dostępu do edukacji, promocji kształcenia przez całe życie oraz zmniejszy dysproporcje edukacyjne pomiędzy wsią a miastem.          
      
Partnerami w realizacji projektu jest Miasto Zielona Góra – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz 4system Polska Sp. z o. o., firma Microsoft oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, która jako lider projektu "e-Centra" udostępniła przekazane bezpłatnie przez firmę Microsoft oprogramowanie w ramach grantu Unlimited Potential - Społeczny Program Umiejętności Technologicznych - umożliwiając mieszkańcom lokalnej społeczności dostęp do nowoczesnych technologii i możliwość ich wykorzystania w celu własnego rozowju i kształcenia.
 
W wyniku realizacji projektu na terenie gminy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otmicach zostało utworzone Centrum kształcenia na odległość otwarte od 10 lutego 2008 r. w celu ułatwienia dostępu mieszkańcom gminy do uzyskiwania wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Centrum zostało wyposażone w 9 zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym (w tym w sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera osobie niepełnosprawnej) oraz w niezbędne wyposażenie biurowe.
 
 

 

 
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby pragnące podnieść swoje klasyfikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie - zdobyć lepszą, ciekawszą pracę oraz podnieść swoją pozycję społeczną. Jednym słowem zmienić swoje życie na lepsze!
 
Projekt adresowany jest w szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, między innymi do osób niepełnosprawnych a także tych, którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazd do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych.
 
Gdzie musisz się zgłosić, aby rozpocząć naukę?
Przyjdź do Szkoły Podstawowej w Otmicach - ul Gen. Zawadzkiego 28  !
Czeka na Ciebie nowoczesny sprzęt umożliwiający dostęp do platformy
e-learningowej:
 
  • 10 komputerów dostępem do Internetu ( w tym 9 stanowisk stacjonarnych   + 1 notebook)
  • niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie specjalistyczne, komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych,
  • telefax, drukarka,
  • podłączenie do Internetu,
  • zdalny dostęp do platformy e-learningowej (LMS WEBServer),
  • zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych - 50 szkoleń e-learningowych (szkoleń zdalnych, biblioteki multimedialnej, programów edukacyjnych oraz słowników).
W ramach Projektu Centra Kształcenie na Odległość na Wsiach uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty szkoleniowej. Szkolenia są dostępne poprzez platformę e-learningową
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Centrum w Otmicach i uczestniczenia w takich kursach jak np.: historia, języki obce, matematyka, użytkowanie komputerów, księgowość i wiele innych ofert ( oferta liczy 50 kursów).
 
Jak wybrać odpowiedni kurs?
W tym celu każda osoba zainteresowana nauką w Centrach może zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii 0 800 800 005 i zasięgnąć rady specjalisty, który doradzi wybór szkoleń najbardziej dopasowany do umiejętności i potrzeb każdego uczestnika. Ponadto, uczestnicy kursów, którzy zadzwonią na infolinię uzyskają pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego, dowiedzą się, jakie są niezbędne kwalifikacje i wymagania na poszczególne stanowisko pracy, a także jak i gdzie szukać wolnych wakatów.
W każdym Centrum czeka na Państwa trener, który na bieżąco będzie dbał o prawidłowy przebieg nauki.
 
Jak wygląda nauka w Centrum?
Bogata oferta szkoleniowa, dostępna dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod nauczania. Kursanci szkolić się będą za pomocą techniki e-learning pozwalającej na pełne wykorzystanie możliwości multimedialnych udostępnionego sprzętu komputerowego. Dzięki zastosowaniu technik nauczania zdalnego, każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan nauki, w zależności od potrzeb i możliwości.
Co zatem możesz zyskać? Bardzo wiele! Mamy dla Ciebie:
·        50 bezpłatnych kursów e-learningowych o różnej tematyce,
·        wsparcie doradcy zawodowego poprzez bezpłatną infolinię projektu 0 800 800 005,
·        bezpłatny dostęp do Internetu,
·        dostęp do nowoczesnych technologii,
·        bogate zasoby edukacyjne - biblioteka multimedialna,
·        innowacyjne Centrum Szkoleniowe w Twojej Gminie,
·        ogólnopolską promocję wsi oraz Twojej miejscowości.
 
Przyjdź i przekonaj się sam!
 
Jakie szkolenia dostępne są w Centrach?
 
W ramach Projektu Centra Kształcenia na Odległość w Wsiach uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty szkoleniowej. Szkolenia dostępne są poprzez platformę e-learningową. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Centrów i uczestniczenia w następujących kursach:
 
1.      Historia
2.      Język polski
3.      Matematyka
4.      Chemia
5.      Fizyka
6.      Geografia
7.      Biologia
8.      Język obcy I
9.      Język obcy II
10.     Opiekun osób starszych
11.     Podstawy technik komputerowych
12.     Użytkowanie komputerów
13.     Przetwarzanie tekstów
14.     Arkusze kalkulacyjne
15.     Bazy danych
16.     Grafika menadżerska i prezentacyjna
17.     Usługi w sieciach informatycznych
18.     Opiekunka dziecięca domowa
19.     Administracja systemami komputerowymi
20.     Agent ubezpieczeniowy
21.     Asystent bankowości
22.     Broker ubezpieczeniowy
23.     Grafik komputerowy
24.     Handlowiec
25.     Księgowość
26.     Organizator agrobiznesu
27.     Pracownik Administracyjny
28.     BHP
29.     Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
30.     Ocena pracownika (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
31.     Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
32.     System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
33.     Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
34.     Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
35.     Bezpieczeństwo systemów informatycznych
36.     Ochrona danych osobowych
37.     Prawo zamówień publicznych
38.     Edukacja zdalna - szkolenie tworzone w systemie e-learning, blended      learning
39.     Przedstawiciel Handlowy
40.     Sprzedawca
41.     Telemarketer
42.     Zarządzanie projektami
43.     Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
44.     Zawód przyszłości - nowe formy zatrudnienia
45.     Jak zdobyć i utrzymać pracę
46.     Kariera - decyduję, planuje, działam
47.     Zostań e-pr@cownikiem
48.     Oczekiwania pracodawców - autoprezentacja
49.     Poradnictwo zawodowe - wsparcie dla Twojego sukcesu
50.     A może samozatrudnienie?
 
 
Jak wygląda nauka w Centrum?
 
Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach to przede wszystkim bogata oferta szkoleniowa, dostępna dzięki zastosowaniunajnowocześniejszych metod nauczania. Kursanci szkolić się mogą za pomocą techniki e-learning pozwalającej na pełne wykorzystanie możliwości multimedialnych udostępnionego w Centrach sprzętu komputerowego.
 
Dzięki zastosowaniu technik nauczania zdalnego, każdy uczący się może indywidualnie kształtować swój plan nauki, w zależności od potrzeb i możliwości.
 
Wykorzystanie szerokiego potencjału dydaktycznego, jaki niesie ze sobą
e-learning, tj. przede wszystkim niewerbalną prezentację materiału, zastosowanie multimediów, różnorodną gamę ćwiczeń i interakcji, czyni naukę efektywniejszą i przyjemniejszą niezależnie od wieku czy posiadanych umiejętności.
 
 
Czy osoby niepełnosprawne mogą liczyć na nasze wsparcie?
 
Jak najbardziej tak !!!
 
Ważnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe wsparcie merytoryczne i udostępnienie narzędzi do nauki. Centrum w Otmicach jest wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pomagające w obsłudze komputerów.
 
W Centrum jest zatrudniony trener, który został przeszkolony w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi użytkownikami. Dzięki temu szkoleniu trener może służyć niepełnosprawnym klientom wszechstronną pomocą, obejmującą m.in. pomoc w optymalnym wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia pracowni komputerowej i doradztwo zawodowe uwzględniające specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych.