XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  https://izbicko.pl/6129/program-xvi-izbickiego-wyscigu-rowerowego-o-puchar-wojta-gminy-izbicko.html       DOŻYNKI GMINNE W GRABOWIE - 27-28.08.2022 r. https://izbicko.pl/6136/zaproszenie-na-dozynki-gminne-w-grabowie-27-28082022-r.html
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W dniu 17 lipca br. Ligotę Czamborową odwiedzą  redaktorzy z tygodnika regionalnego „Strzelec Opolski” w ramach akcji – „Wakacyjna Redakcja” . Rozpoczęcie zabawy z naszymi redakcyjnymi przyjaciółmi o godz. 1000 na placu przy klubie wiejskim. Zapraszamy do wspólnej zabawy.