Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 

Wraz z Grabówkiem jest najdalej wysuniętym na zachód sołectwem w gminie Izbicko.

Brak jest danych dotyczących powstania osady i jej historii, aż do XIX wieku. Nazwa Grabów może mieć dwojakie pochodzenie. Po pierwsze może należeć do typu nazw topograficznych, odnoszących się do pierwotnego wyglądu terenu, jego warunków naturalnych i cech charakterystycznych. Przynależność nazwy do tej grupy sugerowałoby istnienie grabów w okolicy, które nawiasem mówiąc są bardzo popularnymi drzewami w Polsce. Druga możliwość zakłada patroniczne pochodzenie nazwy tej miejscowości, od przezwiska lub nazwiska: Grabów, Grab, Grabowski.

Od 1911 do 1945 roku Grabów był posiadłością hrabiów von Strachwitz z Kamienia Wielkiego. Według "Topographisches Handbuch von Oberschlesien" w 1855 roku liczył 101 mieszkańców, a w roku 1861 - 113.

Był typowo rolniczą wsią, zamieszkałą wyłącznie przez ludność wyznania katolickiego. Osada należała do parafii Raszowa, tam też uczęszczały dzieci do szkoły.

Grabów składał się z 14 domów, zaś Grabówek z 3. We wsi był młyn wodny położony nad rzeką Sucha. Osada posiadała 4-hektarowy staw hodowlany i mały stawek. Podczas plebiscytu w 1920 roku na 63 osoby uprawnione do głosowania głosowali wszyscy. Za przynależnością do Polski oddano 43 głosy, zaś za Niemcami 19, 1 głos był nieważny.