Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

ziemniakiI.jpeg                                                                                                                               Opole, 04.09.2013 r.

 

UWAGA !!!

PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY, FIRMY TRANSPORTOWE

 PRZEMIESZCZAJĄCE ZIEMNIAKI

 

         Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego, inspektorzy WIORiN prowadzą wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją kontrole na drogach, których tematem jest przemieszczanie ziemniaków.

W związku z powyższym przypomina się wszystkim podmiotom przemieszczającym ziemniaki o obowiązku zaopatrzenia przesyłki w odpowiednie niezbędne dokumenty:

Dla ziemniaków przemieszczanych na terenie kraju:

- oznakowanie, zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który     wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu,   na terenie którego ziemniaki były uprawiane  -  ziemniaki inne niż sadzeniaki,

   - paszport roślin - sadzeniaki ziemniaka.

ponadto

Dla ziemniaków przemieszczanych do innych państw członkowskich UE:

    - Zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie w przemieszczanej partii bulw bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus - ziemniaki inne niż sadzeniaki i sadzeniaki ziemniaka.

 

                                                                                                  Wojewódzki Inspektor

                                                                                          Ochrony Roślin i Nasiennictwa

                                                                                                             w Opolu

                                                                                                           Izabela Kik