Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

   Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił Konkurs „Przyjazna wieś”, którego celem jest identyfikacja innowacyjnych i efektywnych projektów infrastrukturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym zrealizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
W konkursie mogą wziąć udział beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej (tzw. „projekty miękkie”).

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 27 września 2013r.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie www.opolskie.ksow.pl w Aktualnościach.

PDFOgłoszenie konkursu PW 2013.pdf (127,31KB)

PDFRegulamin PW 2013.pdf (123,04KB)

DOCWzór formularza PW 2013.doc (261,50KB)

PDFKryteria oceny projektów - infrastruktura społeczna.pdf (52,50KB)

PDFKryteria oceny projektów - infrastruktura techniczna.pdf (48,63KB)