Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 

Założone były najprawdopodobniej we wczesnym średniowieczu, pierwsze zapiski potwierdzają istnienie osady, o obco brzmiącej nazwie Sprenczice i pochodzą z 1302 roku. W roku 1531 jej nazwa brzmiała Sprentzicze. Kontrowersyjną sprawę stanowi utworzenie tej formy słownej, która niewątpliwie jest pochodzenia patronomicznego, jaka jednak była tego podstawa ?

Spory ograniczono do dwóch słów - pierwszą ewentualność stanowi wyraz Sprzęt i tu utworzenie nazwy wydaje się proste i jasne Sprzęt - Sprentzicze - Sprzęcice, drugą możliwość stanowi słowo Prządek - Szprzadaczyce - Sprentzice - Sprzęcice.

Wioska wraz z istniejącym dworem była własnością Zakonu Jezuitów z Opola. Mieszkańcy osady, dzięki temu nie musieli płacić dziesięciny jako, że stara zasada "Kleryk nie pobiera dziesięciny od kleryka" im sprzyjała. Na początku XVIII w. wioskę zamieszkiwało 2 gospodarzy i 7 zagrodników, którzy wraz z rodzinami zobowiązani byli do udzielania pomocy proboszczowi oraz dostarczania mu środków transportu, tak zwanego podwodu. W 1773 roku, po kasacji Zakonu Jezuitów skarb państwa sprzedał pola i lasy należące do sprzęcickiego majątku właścicielce Kamienia Wielkiego - hrabinie Zofii von Larisch z domu von Strachwitz - Zauche. Zysk uzyskany z dziesięciny ustalono na 200 guldenów i przyznano go katolickiemu funduszowi szkolnemu, zaś wieś włączono do parafii Kamień.

Dwór obejmował 800 mórg ziemi ornej i 700 mórg lasu. Zofia von Larisch zapisała swoje włości w testamencie bratu, Ernestowi von Strachwitz, opatowi i archidiakonowi diecezji wrocławskiej. Opat przekazał te dobra w testamencie rodzinie. W ten sposób hrabiowie von Strachwitz w 1799 r. objęli we władanie Sprzęcice, byli zresztą bardzo dobrymi gospodarzami tej urodzajnej ziemi. W 1864 roku wg "Topographisches Handbuch Oberschlesien" wioska, z 360 morgami ziemi ornej, liczyła 2 gospodarzy, 10 zagrodników i 2 chałupników.

W 1910 Sprzęcice zamieszkiwało 145 osób posługujących się wyłącznie językiem polskim. Głównym źródłem ich utrzymania była uprawa roli.

Podczas plebiscytu, w marcu 1920 roku na 83 osoby uprawnione do udziału w wyborach głosowało 81. Oddano 34 głosy za Polską i 47 za przynależnością do Niemiec.

Sprzęcice to rodzinna wieś działacza Związku Polaków w Niemczech - Franciszka Myśliwca.

Po II wojnie światowej Sprzęcice weszły w skład gminy Izbicko.