Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     W dniu 28 października  Biblioteka w Izbicku zorganizowała spotkanie  z aktorami grupy teatralnej z Krakowa.  Walory poznawcze spektaklu, piękna autorska muzyka oraz bogata scenografia sprzyjają rozwojowi twórczej wrażliwości i dziecięcej wyobraźni. Poprzez  współudział i wspólną zabawę dzieci poznają znaczenie uczciwości i szacunku. Spektakl ukazuje ważną rolę przyjaźni, wskazuje dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami etyki. Aktorzy zwracają uwagę na wartości moralne: opiekuńczość, odpowiedzialność, wspólną pracę i odwagę. Znakomite opracowanie tekstu stwarza atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych. Inscenizacja przybliża dzieciom kulturę  związaną  z Krakowem, a tym samym z historią naszego kraju. Dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia, a także kreowania bajkowego świata, gdyż każdy spektakl jest interaktywny. Stanowi to dodatkową formę rozwoju intelektualnego  dziecka. Edukacja teatralna pozwala rozwijać horyzonty myślowe, kształtuje wrażliwość na kulturę, sztukę i świat.  Morał zawsze uświadamia widzom, że warto w życiu godnie i uczciwie postępować. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Izbicku a uczestniczyły w nim dzieci z klas I-III wraz z nauczycielami.

Autor tekstu: Teresa Salbierz