Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

    Z przyjemnością informujemy, iż projekt pn. „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu”  zajął trzecie miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś” w kategorii infrastruktura społeczna. Organizatorem konkursu jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, a jego głównym celem prezentacja najlepszych projektów z zakresu budowy i rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach wiejskich.  Laureat III miejsca etapu regionalnego otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 500,00 zł brutto.  Nagroda współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.