Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Izbicko

AZBEST

 

    W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), azbest należy do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystywania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzania azbestu do obrotu, ale także powtórnego wykorzystania.

W związku z tym celem przyśpieszenia procesu eliminowania azbestu z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Izbicko, Gmina Izbicku planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Osoba fizyczna ponosiłaby wówczas jedynie 15% kosztów.

    W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków (wzór w załączeniu) zainteresowanych mieszkańców w terminie do 21.02.2014 r. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 2 lub pod nr tel. 77/4617221 wew. 129

 

       

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                              Brygida Pytel

 

DOCWniosek o usuwanie azbestu.doc (29,00KB)