Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

OGŁOSZENIE

 

      W dniu 27 stycznia (poniedziałek) o godz. 1500  w Sali Urzędu Gminy Izbicko na sesji Rady Gminy z udziałem przedstawicieli firmy Lhoist będzie poruszany temat  prac nad projektem zmiany studium. Szczególnie dotyczyć to będzie nowego złoża wapieni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 

                                                                                                                   Z-ca Wójta

                                                                                                               Grzegorz Koprek