K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.  

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

     Uprzejmie informujemy, iż dnia 20.02.2014 o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Izbicku odbędzie się szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (kurs chemizacyjny). W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które odbyły szkolenie w okresie od 2004 roku. Koszt szkolenia 100 zł. Informacji udziela Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Opolskich tel. 77 461 89 18.