Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Izbicko.

Termin składania ofert do dnia 19 marca 2014 roku.

Pełna dokumentacja dotycząca ogłoszonego Konkursu znajduje się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej :

http://bip.izbicko.pl/813/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-sprawowana-przez-dziennego-opiekuna-na-terenie-gminy-izbicko.html

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku większej ilości osób zainteresowanych powierzeniem dziecka opiece sprawowanej przez dziennego opiekuna istnieje możliwość ogłoszenia kolejnego Konkursu. Rodziców, którzy do tej pory jeszcze nie zgłosili chęci udziału w Programie a są nim zainteresowani, prosimy o zgłaszanie się do:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

tel. 77 44 23 141, 77 44 17 052

www.opiekun.wup.opole.pl