Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W roku 2012 gmina poniosła następujące wydatki na zadania inwestycyjne :

 • rekultywacja gminnego składowiska odpadów - 27.329 zł

 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Poznowicach / kolejny etap / - 44. 545 zł

 • opracowanie dokumentacji technicznej dla kolejnego etapu rozbudowy wodociągu grupowego Poznowice, Sprzęcice , Siedlec – modernizacja ujęcia wody w Siedlcu i budowa tranzytu dla miejscowości Sprzęcice - 66.451 zł

 • oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Izbicko – zakończono kolejny etap zadania – 20.795 zł – zadanie finansowane ze środków unijnych – 50 % / PROW – Małe projekty /

 • kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Sprzęcicach – 19.705 zł

 • budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Siedlcu – 421.800 zł – zadanie częściowo finansowane ze środków unijnych / 50 % / PROW Odnowa Wsi

 • zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otmicach – 58.532 zł

 • remont zbiornika wodnego do celów p. poż w Siedlcu – 26.767 zł

 • przygotowanie dokumentacji remontu dachu sali gimnastycznej, termomodernizacji budynków i przebudowa kotłowni w szkole w Izbicku – 56.851 zł

 • budowa chodnika w Suchodańcu – 105.164.00 zł

 • przygotowanie dokumentacji na budowę dróg osiedlowych w Otmicach – 36 tyś zł

 • przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji burzowej w Sprzęcicach - 12.300 zł

 

Z budżetu gminy udziela się również dotacji dla :

Stacji Caritas Diecezji Opolskiej na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacji w Otmicach oraz pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.

Mieszkańcy korzystający z kanalizacji sanitarnej otrzymują dotację do ścieków w wysokości 1,40 do 1 m3 ścieku tj. za rok 2012 – 71.575 zł

Gminne Zrzeszenie LZS w Izbicku otrzymało dotację w wysokości – 46.500 zł

Ludowy Klub Sportowy Źródło w Krośnicy otrzymał dotację w wysokości - 45.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Orzeł w Izbicku otrzymał dotacje w wysokości – 4.769 zł

Samorząd Województwa Opolskiego na dofinansowanie E- szkoła dla gimnazjum w Izbicku otrzymał dotacje w wysokości – 1.281 zł

Realizowano jeszcze inne zadania z udziałem środków unijnych :

 • wyścig kolarski w Izbicku - 19.400 zł dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • 600 lecie Boryczy – dożynki gminne – 25.032 zł dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Jantury Izbickie w Grabowie 18.500 zł – dofinansowane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Równy Start dla uczniów – 28.187 zł – realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Zakup komputera do świetlicy w Suchodańcu – 4.450 zł realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Przedszkolaki przyszłością gminy – 131.996 zł realizowany również z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Wykonano ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Izbicku - częściowe - / zakończenie w 2013 r / - 5.412 zł oraz częściową wymianę pionów kanalizacyjnych w Otmicach ul. Gen. Zawadzkiego oraz wyremontowano instalację c. o w budynku na ul. Szkolnej.

Wykonano remont dachu na budynku komunalnym w Poznowicach – 37.052 zł

W Szkole Podstawowej w Krośnicy uruchomiono stołówkę dla dzieci. Była to jedyna szkoła, która nie mogła zapewnić posiłków dla dzieci.

Wykonano remont dachu w przedszkolu w Siedlcu i wyremontowano dodatkowe pomieszczenia w przedszkolu w Izbicku – 37.737 zł

Koszt remontów cząstkowych dróg gminnych – 42.945 zł

Koszty remontu kanalizacji deszczowej w Krośnicy i w Otmicach - 52.588 zł

Koszt remontu chodnika w Siedlcu / kostkę sołectwo otrzymało ze Starostwa Strzeleckiego / - robocizna - 35.548 zł

Koszty odtworzenia rowów w Krośnicy i w Grabowie - 13.527 zł

 

Gmina zakupiła również samochód strażacki dla OSP Izbicko – częściowe dofinansowanie ze środków wojewódzkich. Gmina dopłaciła 320.000 zł.

 

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w Krośnicy, Boryczy , Utracie , Grabowie gmina wnosi udziały do Spółki Wodociągi i Kanalizacji w Opolu w wysokości 500 tyś zł rocznie, płatne przez 10 lat. Jest to wkład gminy do budowy kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach. Pozostałe pieniądze na tę inwestycję wspólnie z WIK uzyskaliśmy z Funduszu Spójności. Dofinansowanie ok. 50 %.