Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Izbicko do składania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Można uzyskać pomoc finansową na wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Więcej informacji o programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod nr telefonu  (77) 4613381.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie  http://www.strzelce-opolskie.epcpr.pl oraz w ulotce  DOCProgram Aktywny Samorząd 2014(1).doc (232,50KB)