Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

      Strażacy z Boryczy „wodzili niedźwiedzia” i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, iż pieniądze zebrane podczas wodzenia zostaną przeznaczone na remont pomieszczenia gospodarczego znajdującego się przy budynku ich remizy. W związku z czym Ochotnicza Straż Pożarna w Boryczy informuje, że w skutek zbiórki publicznej zorganizowanej na podstawie decyzji Wójta Gminy Izbicko nr ZP.5311.2.2014 zebrano kwotę w wysokości 2 815,00 zł, która całkowicie zostanie przeznaczona na remont w/w pomieszczenia. Strażakom dziękujemy za zaangażowanie i chęć działania na rzecz lokalnej społeczności.