Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

   W dniu 16 marca br. w siedzibie Mniejszości Niemieckiej w Izbicku odbyło się Zebranie Gminne Mniejszości Niemieckiej, na którym wytypowano kandydatów do zbliżajacych się wyborów samorządowych na: Wójta, Radnych Gminnych i Powiatowych. Pan Krzysztof Ralla z Otmic wystosował Apel do Wyborców, który zamieszczamy poniżej.

 

APEL DO WYBORCÓW NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

 

Po co nam jest Mniejszość Niemiecka potrzebna?

    Jest to dość drażliwe pytanie, ale uzasadnione. Spróbuję wyjaśnić jak ja to rozumuje. Nasza Śląsko-Niemiecka mentalność powstała z wpływów kultury sąsiednich państw, do których Śląsk przez stulecie należał. To też przyjęliśmy od ich kultury wiele pozytywnych cech. Organizując się w strukturach MN mamy większą możliwość aby te cechy dochować z korzyścią dla całego regionu. Również w innych krajach na pograniczu są zorganizowane mniejszości, co wzbogaca te regiony o kulturę sąsiedniego państwa. Postępowanie człowieka zależy w dużej mierze od jego osobistej kultury, która się składa z takich cech jak: pracowitość,  dokładność, bezkonfliktowość, umiłowanie piękna i porządku, wytrwałość i rzetelność. Przez struktury MN mogą osoby mające predyspozycje do objęcia władzy lokalnej czy reprezentanta na wyższych szczeblach władzy wykazać  swoje zdolności i poświęcenie dla osób, które ją wybrały. Osoby te mogą brać udział w spotkaniach, podczas których zapadają ważne decyzje dla wszystkich mieszkańców okręgu  wyborczego.

Jeśli z powodu lenistwa niektórych uprawnionych do głosowania nasi kandydaci nie zostaną wybrani, nie mamy wpływu na to co się dzieje w miejscu gdzie mieszkamy. Późniejsze biadolenie nic nie pomoże.

 

                                                                                                                               Krzysztof Ralla