Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

  Uprzejmie informujemy o wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Izbicko. W wyniku oceny kandydatów, w której pod uwagę brano analizę przedstawionych dokumentów, wywiad środowiskowy oraz rozmowę kwalifikacyjną dziennym opiekunem na terenie Gminy Izbicko została Pani Adriana Buhl z Krośnicy.

PDFZarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania op_ Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko.pdf (549,78KB)