Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W dniach 7 - 8 czerwiec 2014 r. w Opolu odbędzie się VI Przegląd  Twórczości Artystycznej ,,Młode Opole" 2014. Organizatorem konkursu wokalnego: „MŁODE OPOLE” jest Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne, a impreza współfinansowana jest przez Urząd Miasta Opola oraz Powiat Opolski.

Cel:

Celem imprezy jest upowszechnienie polskich piosenek wśród młodzieży oraz promowanie utalentowanych wokalnie młodych talentów. Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w czterech kategoriach wiekowych:

  • I uczniowie szkół podstawowych - kl. I – III, kl. IV - VI
  • II uczniowie gimnazjum
  • III uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • IV studenci do 25 roku życia

Zasady:

Każdy z uczestników przygotowuje do prezentacji dwie piosenki, w tym przynajmniej jedną piosenkę w języku polskim. Mogą to być znane przeboje, jak również piosenki nowe  i kompozycje własne. Organizatorzy zwracają specjalną uwagę na wykonanie utworów w nowych interpretacjach oraz własnych aranżacjach. Przegląd jest dwuetapowy. Przesłuchania wstępne odbędą się na podstawie dostarczonych nagrań. Natomiast finał konkursu odbędzie się 7 lub 8 czerwca 2014 r. na specjalnie przygotowanej scenie w centrum miasta Opola na ul. Krakowskiej obok pomnika i będzie stanowić wydarzenie okołofestiwalowe Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W trakcie finału uczestnicy konkursu wykonują wybraną przez Organizatora w trakcie  przesłuchań wstępnych piosenkę w języku polskim, a JURY może wedle własnego uznania prosić uczestnika o wykonanie drugiej. Konkurs nie ma określonych limitów co do ilości uczestników, a liczba wykonawców zakwalifikowanych do konkursu zależy jedynie od poziomu artystycznego prezentowanego przez wykonawców. Decyzje o dopuszczeniu do konkursu podejmuje Organizator. Decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega protestowi. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez JURY powołane przez Organizatora złożone z pedagogów, muzyków, piosenkarzy - wybitnych postaci polskiej sceny muzycznej, które dokona oceny prezentowanego programu artystycznego.

Kryteria ogólnej oceny JURY:

- muzykalność,

- aranżacja i wykonanie utworów

- walory wokalne,

- interpretacja,

- dykcja, (technika wyrazu myśli zawartej w tekście),

- ogólny wyraz artystyczny (układ sceniczny, swoboda ruchu, inscenizacja, itp.).Jury zastrzega sobie prawo do własnej oceny według kryteriów niewymienionych w regulaminie, a opartych o zasady profesjonalizmu scenicznego. Zastrzega sobie również prawo do swobodnego podziału nagród według własnych kryteriów szczegółowych niewymienionych w niniejszym regulaminie.

Zgłoszenie:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • wypełniony formularz „Zgłoszenie Uczestnika”
  • płytę CD / DVD z nagraniemdwóch piosenek w wykonaniu uczestnika konkursu/podkładów muzycznych dwóch zgłoszonych piosenek - (pół playback'u).
  • teksty dwóch piosenek prezentowanych podczas konkursu
  • zdjęcie uczestnika (wydrukowane lub w wersji elektronicznej nagrane na płycie).

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać pocztą na adres:

Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne

(Biuro w budynku Salonu Muzycznego RAGTIME, I piętro)

45-068 OPOLE

ul. 1 Maja 19 (oficyna)

tel. 77 454 66 24 wewn. 23

festiwal@drumfest.pl

 

Termin:   30 kwietnia 2014 r.

 

Informacje pochodzą ze strony:www.drumfest.pl

Kontakt: Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
ul. 1 Maja 19
45-068 OPOLE
www.drumfest.pl